SZKOx PODSTAWOWA W 名IERZAWIE
 

  MENU:

powrót

2018

2017

2015

2012

2011

2010

2009

2008

  MI犵ZYNARODOWY KONKURS INFORMATYCZNY "BÓBR"
 "Bóbr" to nazwa powo豉nego do 篡cia w 2004 roku na Litwie mi璠zynarodowego konkursu
z zakresu informatyki oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Konkurs Bóbr obejmuje swoim zasi璕iem uczniów we wszystkich typach szkó
i jest ju organizowany w wielu krajach.

 http://www.bobr.edu.pl/


Cele konkursu

Gównym celem konkursu jest rozwój i kszta速owanie my郵enia algorytmicznego oraz popularyzacja pos逝giwania si technologi informacyjn i komunikacyjn w鈔ód wszystkich uczniów
na wszystkich etapach edukacyjnych, a tak瞠:


- zwi瘯szenie zaanga穎wania uczniów w stosowaniu komputerówi technologii informacyjnej podczas            
   poznawania ró積ych dziedzin od samego pocz徠ku pobytu w szkole,

- przyczynianie si do rozwoju i kszta速owania twórczego podej軼ia przy zdobywania wiedzy i umiej皻no軼i,

- stwarzanie okazja do wymiany do鈍iadcze mi璠zy uczniami i nauczycielami z ró積ych szkó
   w ró積ych krajach,

- sprzyjanie wyrównywaniu szans stosowania tej technologii w grupach dziewcz徠 i ch這pców
  posiadaj帷ych dost瘼 do komputerów, jak i nie maj帷ych takiego dost瘼u,

- zach璚anie uczniów do zdobywania umiej皻no軼i potrzebnych w ich 篡ciu osobistymi w przysz貫j pracy
   zawodowej

Mi璠zynarodowy Konkurs Informatyczny "Bobr"


Zadania konkursowe.

Charakter zada konkursowych ma du篡 wp造w na zainteresowanie konkursem.
Pytania testowe w konkursie Bóbr s na ogó zwi您ane z pos逝giwaniem si komputerem
i jego oprogramowaniem przy rozwi您ywaniu ró積ych sytuacji i problemów,
pochodz帷ych z ró積ych zastosowa i przedmiotów nauczania takich jak:

j瞛yk ojczysty,j瞛yk obcy, geografia, historia, sztuka, technika i oczywi軼ie matematyka.
Niektóre pytania dotycz budowy komputerów, inne oprogramowania u篡tkowego.

Pytania cz瘰to zwi您ane s równie z kultur i j瞛ykiem.
Wiele pyta umo磧iwia uczniom wykazanie si umiej皻no軼i algorytmicznego my郵enia.

Zadania s testowe.
Nale篡 wybra jedn lub wi璚ej poprawnych odpowiedzi spo鈔ód czterech mo磧iwych.


ORGANIZATORZY:

vulcan

organizator


SZKOx PODSTAWOWA W 名IERZAWIE