SZKOx PODSTAWOWA W 名IERZAWIE
 
Kontakt z nami: www.zszpswierzawa.prv.pl, tel. 75-713-53-97, gg 3167767. SKYPE: zszpswierzawa                               

  MENU:

powrót


  DOKUMENTY SZKOLNE

 


STATUT SZKOΧSZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY

WEWN﹗RZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA kl. 4-7

REGULAMIN SAMORZ.U UCZNIOWSKIEGOREGULAMIN OPIEKI NAD UCZNIAMI DOJE浴涉J。YMI


REGULAMIN RADY RODZICÓW

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLNYCH WYCIECZEK
SZKOx PODSTAWOWA W 名IERZAWIE