SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIERZAWIE
 
Kontakt z nami: www.spswierzawa.pl, tel. 75-713-53-97, gg 3167767. SKYPE: zszpswierzawa                               

  MENU:

Uczniowie

Grono pedagogiczne, konsultacje

E-podręczniki.pl

Szkolne konkursy

Dokumenty szkolne

Odjazdy autobusów

Prawa dziecka

Pobierz

Bezpieczny Internet


SYMBOLE NARODOWE POLSKI:

GODŁO

FLAGASYMBOLE ŚWIERZAWY:

HERB

FLAGANASZE DYPLOMY
I CERTFIKATY:


NASZE PROGRAMY I AKCJE:1logo

Międzynarodowy Konkurs Informatyczny "Bobr"


Dziecko w Sieci
załóż konto i wpisz hasło ZFJXLQ

sieciaki

1

  SZKOLNE AKTUALNOŚCI
 


ZAPISY DO PRZEDSZKOLA

Pobierz podanie.

Pobierz deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

DYREKTOR


ZAPISY DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W DOBKOWIE/STAREJ KRAŚNICY

Pobierz podanie.

Pobierz deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

DYREKTOR


GMINNY KONKURS EKOLOGICZNY

Informujemy, że kolejny Gminny Konkurs Ekologiczny odbędzie się w naszej szkole
12 maja 2017 r. (piątek) o godz. 8.30.

PRZYGOTOWANIE:

H. Górecka, J. Krakowska, A. Maćków


APEL ŚWIĄTECZNY

12 kwietnia 2017 r. tradycyjnie już przed świętami odbył się apel wielkanocny,
który przygotowany został przez wychowawców klas 0-3.

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny
i wśród przyjaciół
oraz wesołego Alleluja.

DYREKTOR


POWIATOWE KONKURSY JĘZYKOWE

W ostatnich dwóch tygodniach odbyły się dwa powiatowe konkursy językowe.
5 kwietnia 2017 roku uczniowie naszej szkoły, Karol Majdak, Bartosz Sekuła 
oraz Dawid Misura z klasy VI "b" wzięli udział
w Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego „I love English”.
Chłopcy wykazali się ogromną wiedzą z gramatyki i leksyki języka angielskiego.

12 kwietnia 2017 reprezentant naszej szkoły, Igor Łyżwa z klasy VIb,
zajął I miejsce w Powiatowym Konkursie Języka Niemieckiego,
po raz kolejny udowodniając, że język niemiecki nie ma dla niego żadnych tajemnic.

Serdecznie gratulujemy.

Nauczycielki języków obcych:

Lidia Czop, Agnieszka Kłobucka

  


Szkolny konkurs recytatorski klas 0 – III rozstrzygnięty!

 4 kwietnia 2017 roku w naszej szkole odbył się Szkolny konkurs recytatorski klas 0 – III.

W konkursie brało udział 27 uczniów. Komisja w składzie:
Ewa Telatyńska – Dubiel, Halina Górecka, Beata Stępień
oceniała recytacje uczniów w trzech kategoriach: klasy 0 – I, klasy II, klasy III.

Jury po wysłuchaniu występów przyznało wyróżnienia i miejsca następującym uczniom:

Klasy 0 – III:

I miejsce – Michalina Jaros kl. 0 "a"
II miejsce – Ilona Pietrucha kl. 0 "a"
III miejsce – Hania Zabiegło kl. I
                    - Julia Pietrzak kl. 0 "a"

wyróżnienie: Emilia Zdziechowicz kl. I, Gabriel Hyndle kl. I;

Klasy II

I miejsce – Emilia Pacewicz kl. II "c"
II miejsce – Nikola Jurczyk kl. II "b"
III miejsce – Maja Mosoń kl. II "a"

Wyróżnienie: Agata Świtkowska kl. IIa, Malwina Jagieła kl. II "c";

Klasy III:

I miejsce – Milena Połowin kl. III "b"
                - Igor Chlebosz kl. III "c"
II miejsce – Lena Flisak kl. III "a"
III miejsce – Antonina  Rozpędowska kl. III "a"

Wyróżnienie: Karolina Wasylczyk kl. IIIc, Weronika Synoś kl. III"c"

                                                                                                                     Organizatorzy konkursu:

  Małgorzata Wojciechowska,
Małgorzata Kasak, Anetta Baran

<zobacz więcej>


3 MIEJSCE W PODSTREFIE W MINIPIŁCE RĘCZNEJ CHŁOPCÓW

Drużyna z  naszej szkoły po bardzo dobrym występie zajęła 3 miejsce
w Podstrefowym Turnieju Mini Piłki Ręcznej Chłopców. Turniej został rozegrany
w hali OSiR w Legnicy, gdzie wystąpiły jeszcze drużyny  SP 9 w Legnicy i SP 4 Chojnów.

Skład reprezentacji szkoły:
Maksymilian Pakosz, Maciej Kraska, Przemysław Szwajda, Marcel Bredicki,
Igor Łyżwa, Tomasz Grzeszykowski, Fabian Sobolewski,
Grzegorz Jończyk, Michał  Lichoś, Dawid Kasak.

                                                               Nauczyciele wychowania fizycznego: 

D. Czapiewski, K. RośPROGRAM "CHRONIMY DZIECI" 

Nasza szkoła przystąpiła do nowego, ogólnopolskiego programu "Chronimy dzieci",
którego celem jest promowanie bezpiecznych organizacji
w zakresie wdrażania standardów bezpiecznej dla dzieci organizacji.

PEDAGOG
PASOWANIE NA CZYTELNIKA

Dnia 23 marca 2017 r. odbyło się pasowanie na czytelnika dla klasy pierwszej.
z przedstawieniem pt.: "Spotkanie z bohaterami książek" przygotowanym przez klasę IV "b"
oraz piosenką w wykonaniu uczennic z kl. VI "b".

Następnie pierwszoklasiści złożyli przysięgę wiernego czytelnika
szkolnej biblioteki w obecności dyrektora, wychowawczyń i nauczyciela bibliotekarza.
Na zakończenie imprezy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki.

GRATULACJE!

 ORGANIZATOR

Halina Górecka

 <zobacz więcej>


SUKCESÓW CIĄG DALSZY...

Uczniowie naszej szkoły w składzie:
Juliusz Ellwart (kl. IV "b"), Alicja Kwiecińska (kl. V "a") oraz Gabriela Gnatek (kl. VI. "a")
wzięli udział w Powiatowym Konkursie Matematycznym pod nazwą "Mistrz tabliczki mnożenia",
który odbył się w Szkole Podstawowej nr 1 w Złotoryi i zdobyli bardzo wysokie miejsca:

w kat. kl. V-ch: 
I miejsce - Alicja Kwiecińska

w kat. kl. VI-ch: 
II miejsce - Gabriela Gnatek

GRATULUJEMY!

NAUCZYCIELE
MATEMATYKA... NA BOISKU

Dnia 12 marca br. uczniowie klasy VI "b" pod opieką nauczyciela matematyki
mierzyli długość i szerokość  boiska krokami, a następnie przeliczali wyniki na metry
i obliczali obwód i pole prostokąta (boiska). 

Pomysł lekcji w terenie był trafiony i bardzo się uczniom spodobał -
- młodzież uczyła się obliczać obwody i pola i stosowała je w zadaniach praktycznych.

Natura ma same zalety: jest otwarta 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.
Las, łąka, czy polana to najlepiej wyposażone sale lekcyjne, jakie możemy sobie wyobrazić.
Jest tu wszystko, czego możemy potrzebować do efektywnego nauczania, bez względu
na przedmiot. To była prawdziwa lekcja-PRZYGODA!

Nauczyciele matematyki:

A. Maćków, M. Połowin
NAUKA PROGRAMOWANIA "SCOTTIE GO!"

Nasza szkoła stawia na nowe technologie. Uczniowie uczą się programowania
korzystając z nowego programu pod nazwą
SCOTTIE GO! (link).

Nauka programowania rozwija wiele kompetencji potrzebnych dzieciom,
pisanie programów to gimnastyka dla mózgu, pozwala wypracować
umiejętność efektywnego myślenia. 
Poza tym zajęcia te pozwalają uczniom rozwijać
myślenie kreatywne, doskonalić umiejętności analityczne, nadążać za postępem techniki
i z owoców tego postępu świadomie korzystać.

Nowoczesne gry edukacyjne odgrywają ważną rolę w procesie nauczania i uczenia się,
tworzą środowisko, gdzie dzieci eksperymentują, rozwiązując wspólnie problemy, a także:

- doskonalą umiejętności analitycznego i logicznego myślenia,
- rozwijają intuicję algorytmiczną,
- uczą rozwiązywania skomplikowanych problemów i pracy w grupie,
- wspierają rozwój kompetencji w zakresie nauczania programowania w edukacji wczesnoszkolnej.

Nauczyciel matematyki i zajęć komputerowych:

Adrian Maćków

INFORMACJA

 W dniu 15 marca 2017 r. odbyły się zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
Zajęcia prowadził Pan Jarosław Przybylski - ratownik medyczny.

Dziękujemy za profesjonalizm i poświęcony czas.

NAUCZYCIELE<zobacz więcej>


"UMIEM PŁYWAĆ 2017"

W roku szkolnym 2016/17 w zajęciach nauki pływania bierze  udział 19 uczniów (1 grupa).
Zajęcia odbywają się na pływalni mieszczącej się w Jeleniej Górze-Cieplicach. 
Programem zostały objęte  dzieci uczęszczające do klas I - III Szkoły Podstawowej Świerzawie.

Program zakłada systematyczny udział dzieci w pozalekcyjnych zajęciach sportowych
z zakresu „nauki pływania”. Projekt będzie trwał trzy miesiące od marca 2017 do 5 czerwca 2017 r.

Zajęcia w ramach projektu powszechnej nauki pływania to przede wszystkim
możliwość  nabycia podstawowych umiejętności pływania,
ale również możliwość rozwijania i podnoszenia sprawności fizycznej,
zachęcanie do systematycznego uprawiania sportu w czasie wolnym od nauk
 oraz zachęcanie i wdrażanie do prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia.
Uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych na basenie,
bez względu na poziom umiejętności i sprawności fizycznej. 

Pływanie i proces uczenia się ruchów w wodzie dostarcza dzieciom wiele radości,
przyjemności i satysfakcji. Dzieci będą poznawać zasady bezpiecznego korzystania  z pływalni.
Uczestnicy realizująi treści programowe pod  okiem wykwalifikowanej kadry.
W czasie dojazdu i podczas zajęć na basenie opiekę nad uczniami
sprawować będą nauczyciele Szkoły Podstawowej w Świerzawie oraz ratownicy.

 Projekt „Umiem pływać” jest współfinansowany przez Urząd Miasta i Gminy w Świerzawie.

Główne cele projektu:

 upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci,
 nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
 profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,
 zapobieganie zjawiskom patologii społecznych  poprzez organizację zajęć sportowych dla uczniów,
efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),
wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej
   poprzez objęcie projektem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach,
   w których nie wybudowano krytej pływalni,

edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych.

SZKOLNY KOORDYNATOR

BEATA STĘPIEŃ

<zobacz więcej>


INFORMACJA

PROGRAM PROFILAKTYCZNY „DEBATA” DLA UCZNIÓW KLAS VI
ODBYŁ SIĘ DNIA 15.03.2017

EWALUACJA PROGRAMU DLA RODZICÓW 
odbędzie się dnia 30 marca 2017 r., o godz. 
16.00.


SERDECZNIE ZAPRASZAMY RODZICÓW KLAS SZÓSTYCH

DYREKTOR

-----

        Program profilaktyczny DEBATA opiera się na strategiach profilaktycznych
wykorzystujących przekonania normatywne młodzieży, które podczas realizacji programu
są ujawniane i konfrontowane z powszechnie panującym wyobrażeniem.

W trakcie zajęć ujawniane są prawdziwe przekonania młodzieży oraz wskazywane są
drogi radzenia sobie w sytuacjach konfliktu pomiędzy oczekiwaniami pozornymi
a przekonaniami rzeczywistymi.

Służy temu między innymi TEST przeprowadzany w trakcie programu.
W drugiej części programu realizowany jest element własnej decyzji każdego z uczestników
odwołującej się do ujawnionych przekonań. Cennym osiągnięciem programu
są wiadomości na temat strat i korzyści z używania substancji psychoaktywnych
i wgląd w bieżące straty płynące z używania tych substancji.

Ogromne znaczenie ma też osobiste świadectwo abstynencji realizatora programu.
(Realizatorem może być wyłącznie osoba będąca abstynentem).
Podczas realizacji uczniowie biorą także udział w debacie dotyczącej własnych decyzji
i sposobów ich realizacji na terenie klasy, szkoły, gminy. Efektem mogą być między innymi
własne inicjatywy młodzieży realizowane w środowisku po zakończeniu programu.

Do cenniejszych strategii programu należy odwoływanie się nie tylko
do problemów związanych z alkoholem, ale także innymi substancjami psychoaktywnymi.
Program kończy się ogólną refleksją dotyczącą odpowiedzialności młodzieży za własne decyzje. Skuteczność programu badana jest metodą ankietową.

PEDAGOG<zobacz więcej>


INFORMACJA

W dniu  06.02.2017  w naszej szkole odbył się program z zakresu profilaktyki uzależnień
„CUKIERKI” dla  uczniów klas trzecich. Cukierki to program profilaktyczno – wychowawczy
przybliżający uczniom podstawowe informacje na temat środków uzależniających
i zagrożeń z nimi związanych.

PEDAGOG<zobacz więcej>


SPORTOWE SUKCESY

 
W dniu 9 marca 2017 r. odbyła się rywalizacja gminna w MINI PIŁKĘ RĘCZNĄ.

I m - SP Świerzawa
II m - SP Nowy Kościół
III m - SP Sokołowiec
IV m - SP Wojcieszów

SKŁAD SP ŚWIERZAWA:

Fabian Sobolewski, Marcel Bredicki, Maksymilian Pakosz, Przemek Szwajda,
Grzegorz Jończyk, Maciej Kraska, Igor Łyżwa, Tomasz Grzeszykowski,
Michał Lichoś, Dawid Kasak.

---

DZIEŃ KOBIET Z SIATKÓWKĄ

 8 marca uczennice naszej szkoły uczestniczyły w podstrefowych zawodach
w MINI PIŁCE SIATKOWEJ w Legnicy. Dzięki ambitnej grze zajęły drugie miejsce,
ulegając nieznacznie  w trzecim secie tylko rywalkom z Jawora.

Drugie miejsce promuje nasze siatkarki do rywalizacji w strefie legnickiej.
Zawody odbędą się 22.03.2017 w Głogowie. Życzymy powodzenia.

SKŁAD:

Oliwia Dymańska, Gabriela Gnatek, Weronika Wolska, Kinga Drozdowska, Karolina Oleksy,
Alicja Chlebosz, Aleksandra Konieczna, Wiktoria Liszka, Maja Turczyn.

                             Nauczyciele wychowania fizycznego:

  Daniel Czapiewski, Krystyna Roś

                                                                                     


                                                          

SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW


Akcja: "Pełna miska dla schroniska"

    Jak co roku uczniowe naszej szkoły zbierali karmę, koce na legowiska
i inne rzeczy niezbędne do przetrwania dla zwierząt, które w okresie zimowym potrzebują
 szczególnej opieki.
1 marca 2017 r. nasze dary przekazaliśmy do Schroniska Małych Zwierząt
w Jeleniej Górze. W schronisku uczinowie wzięli udział w pogadance
przeprowadzonej przez kierownika placówki.

Dowiedzieli się wielu ciekawych informacji o tym, jak można pomagać zwierzętom
i jak pomóc im przetrwać zimę. Część darów przekazaliśmy dla psów, które przebywają
na naszym terenie w kotłowni w Sędziszowej.

Przeprowadzona akcja świadczy o tym, że los porzuconych zwierząt
nie jest obojętny naszym uczniom - dzięki temu
miska w schronisku zawsze będzie pełna.

SZKOLNY ORGANIZATOR

H. Górecka


PROGRAM ANTYNIKOTYNOWEJ EDUKACJI ZDROWOTNEJ

Szkoła Podstawowa w Świerzawie została zakwalifikowana do nowego programu
„Bieg po zdrowie”. To  antytytoniowa edukacjia zdrowotna opracowana
w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami.

Obecna I edycja programu obejmie tylko 20% szkół podstawowych w Polsce.
Profilaktyka palenia tytoniu jest ważnym zadaniem i powinna być na stałe wpisana w działania edukacyjno-wychowawcze.

LINK: http://gis.gov.pl/o-nas/aktualnosci/427-bieg

Główne cele programu:

· opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży
· pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego,
· zwięk­szanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia
w kon­tekście szkodliwości palenia papierosów.


MISJA: ZDROWE ŚNIADANIE

Przypominamy 12 zasad zdrowego odżywania dla uczniów (za Instytutem Matki i Dziecka):

Źródło: http://sniadaniedajemoc.pl/sniadanie-od-a-do-z/

SZKOLNI KOORDYNATORZY:

Nauczyciele klas 0-3


SUKCES W GMINNYM KONKURSIE

 W dniu 28 lutego 2017 roku o godzinie 9.00 w Gimnazjum w Świerzawie
odbyły się eliminacje gminne XL Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
pt.: " Młodzież Zapobiega Pożarom". W konkursie wzięło udział 5 uczniów z naszej szkoły.

Do powiatu dostali się uczniowie:
Alicja Kwiecińska - I miejsce (kl. V"b") i Karol Majdak - III
miejsce *kl. VI "b").

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy powodzenia w konkursie powiatowym.

NAUCZYCIELE


AKTYWNE FERIE

Na początku ferii grupa uczniów naszej szkoły pojechała do Wrocławia,
gdzie
odwiedziliśmy Port Lotniczy im. Mikołaja Kopernika. Pani, która oprowadziła nas po lotnisku opowiedziała nam o pracy w porcie. Na początku udaliśmy się do miejsc ogólnodostępnych:
terminalu pasażerskiego, tarasu widokowego. Widzieliśmy start i lądowanie samolotów.
Dotarliśmy do miejsc niedostępnych na co dzień dla pasażerów oraz przeszliśmy
drogami technicznymi wzdłuż płyty lotniska.
Poznaliśmy procedury i drogę,
jaką musi przebyć pasażer od momentu przybycia na lotnisko, odprawy bagażowej,
kontroli bezpieczeństwa, aż po przejście przez bramki.
Na koniec dotarliśmy autokarem
do Lotniskowej Straży Pożarnej. Panowie strażacy specjalnie dla nas przeprowadzili
symulację akcji alarmowej oraz zaprezentowali specjalistyczny wóz strażacki,
jego wyposażenie i możliwości.
Naszą wycieczkę skończyliśmy w sali przylotów i odbioru bagażów.

Kolejną atrakcją był pobyt w parku trampolin Jump Hal - tutaj daliśmy upust naszej energii.
Na powierzchni ponad 1500 m2 skorzystaliśmy z 6 różnych stref trampolin.
Wycieczka była bardzo atrakcyjna! 

Organizacja: 

Agnieszka Krupienia-Jaros

Opiekunowie: 

Agnieszka Kłobucka, Dorota Kowalczyk<zobacz więcej>


I DOLNOŚLĄSKI KONKURS RECYTATORSKI „WIERSZE NASZYCH OJCÓW”

Konkurs został zorganizowany po raz pierwszy, organizatorów zaskoczyła liczna liczb zgłoszeń.
Uczniowie zostali podzieleni na 8 grup, a przesłuchania odbyły się co godzinę w dwóch salach.
Jury spośród 103 uczniów z klas IV – VI naszego województwa nagrodziło trzy osoby

i przyznało trzy wyróżnienia. Przewodnicząca komisji kilkakrotnie podkreśliła,
iż brawa należą się wszystkim uczestnikom konkursu, gdyż jego tematyka –
- zesłania i pobyt Polaków na Syberii jest bardzo trudna do przekazania i zrozumienia:

Ten, kto nie był na wygnaniu,
Nie zrozumie, co to zimno.
Nie zrozumie tego głodu,
Oddalenia, poniżenia. 
(„Zrozumieć”)

Naszą szkołę reprezentowały trzy uczennice klasy VI "b":
Alicja Chlebosz, Amelia Matuszak, Magdalena Pigdanowicz.

Dziewczętom gratulujemy opanowania, pięknej recytacji.

 

Nauczyciel j. polskiego, plastyki, muzyki

Agnieszka Krupienia-Jaros
KARNAWAŁ

 Karnawał, czyli zapusty to okres zimowych balów, maskarad, pochodów i zabaw.
I w naszej szkole w ostatni piątek przed feriami uczniowie klas starszych
spędzili popołudnie na zabawie.

Wprawdzie korowodu przebierańców nie było, ale kolorowych strojów nie zabrakło,
podobnie jak lubianych przez uczniów konkursów.

Opiekunowie:

Agnieszka Krupienia-Jaros, Agnieszka Kłobucka,
Izabela Malcherowicz

<zobacz więcej>


INFORMACJA

W czasie ferii zimowych dnia 17.02.2017 w Złotoryi w hali Tęcza uczniowie naszej szkoły
uczestniczyli w spotkaniu z policjantami i leśnikami. Uczyli się jak bezpiecznie spędzić ferie,
a ponadto kibicowali w VIII Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej
o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Złotoryi

Niespodzianką dla uczniów były odwiedziny Komisarza Lwa- maskotki dolnośląskiej Policji. W przerwie rozgrywek zorganizowano dla dzieci turniej strzelania bramek, podczas którego Komisarz Lew wykazywał się umiejętnościami bramkarskimi a zadaniem dzieci było zdobycie jak największej liczby goli. Wszystkie dzieci uczestniczące w turnieju otrzymały opaski odblaskowe, zabawki, słodycze napoje oraz upominki rzeczowe.


BEZPIECZNE FERIE

Aby czas zimowego wypoczynku dostarczyl wielu niezapomnianych wrażeń
pamiętajcie o najważniejszych zasadach bezpiczeństwa:

  1. Zjeżdzajcie na sankach, ślizgajcie się na łyżwach tylko w dozwolonych miejscach z dala od jezdni.
  2. Przechodząc przez ulicę stosujcie podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
  3. Rzucając śnieżkami nie celujcie w twarz drugiej osoby.
  4. W czasie zjeżdzania na sankach zachowujcie bezpieczną odległość.

  5. W mroźne dni ubierajcie się ciepło.
  6. Bądźcie widoczni na drodze po zmierzchu.
  7. Chodźcie zawsze lewą stroną jezdni.
  8. Wolne chwile spędzajcie na powietrzu - dbajcie o aktywność fizyczną.
  9. Pamiętajcie o podstawowych zasadach higieny.
10. Zdrowo się odżywiajcie.

UDANYCH I BEZPIECZNYCH FERII!

WASI NAUCZYCIELE

---

Przerwa zimowa rozpoczęła się 13 lutego 2017 roku i potrwa do 26 lutego 2017 r.


OGROMNY SUKCES

Z przyjemnością informujemy, że uczeń klasy 6b, Igor Łyżwa, wziął udział
w wojewódzkim finale konkursu Zdolny Ślązaczek z języka niemieckiego.

Do finału zakwalifikowało się tylko pięćdziesięciu uczestników
z  całego województwa dolnośląskiego, a Igor był jedynym reprezentantem powiatu złotoryjskiego.

SERDECZNIE GRATULUJMY!

NAUCZYCIELE


PROJKET ŚWIĄTECZNEJ MIKOŁAJKOWEJ, BOŻONARODZENIOWEJ
KARTKI NA PIERWSZEJ STRONIE „NOWIN JELENIOGÓRSKICH”

 „Nowiny Jeleniogórskie” zawsze przed świętami organizują specjalny konkurs plastyczny dla dzieci.
Należało zaprojektować i wykonać dowolną techniką świąteczną pocztówkę „Nowin Jeleniogórskich”.

Zwycięska praca MICHALINY JAROS (klasa 0 "a")
znalazła się w świątecznym wydaniu regionalnego tygodnika,
ponadto projekt pocztówki redakcja wyda w formie klasycznej kartki.

 Źródło: „Nowiny Jeleniogórskie”

Zwycięska praca Michaliny Jaros, kl. 0 "a"
VI edycja POWIATOWEGO KONKURSU NA PREZENTACJĘ KSIĄŻKI
13 grudnia finał konkursu - etap ustny

Biblioteka Pedagogiczna w Złotoryi zorganizowała kolejną już edycję
konkursu promującego czytelnictwo.
W I etapie – pisemnym komisja dokonała oceny 61 prac.
Wśród prezentowanych przez uczniów książek znalazły się dzieła z klasyki literatury,
jak i pozycje współczesnych autorów.

Jednakże to nie wybór lektury, a sposób w jaki została zaprezentowana
 zadecydował o uzyskaniu kwalifikacji do etapu ustnego. Wytypowano 16 finalistów
w 3 kategoriach wiekowych. W tym zacnym gronie znalazło się 4 uczniów naszej szkoły:

      klasy IV - Igor Ernastowicz, kl. 4 "b",
klasy V - Zuzanna Froń, kl. 5 "b",
               klasy VI - Magdalena Pigdanowicz, kl. 6 "b"
              Bartosz Sekuła, kl.6 "b"

MINIRELACJA <klik>

Źródło: Biblioteka Pedagogiczna w Złotoryi

Nauczycielki języka polskiego:

Mirosława Getko, Agnieszka Krupienia-Jaros


SZKOLNE ELIMINACJE
I Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego „Wiersze naszych ojców”

 Uczniowie klas IV-“ VI wzięli udział w trudnym konkursie recytatorskim,
trudnym ze względu na tematykę zesłania i pobyt Polaków na Syberii.

Jury: polonistki i pan dyrektor wybrało trzy szóstoklasistki:
Alicja Chlebosz, Amelia Matuszak, Magdalena Pigdanowicz
 
które będą reprezentowały naszą szkołę w konkursie wojewódzkim.

Brawa i podziękowania należą się wszystkim uczestnikom konkursu.
Zwyciężczyniom gratulujemy.

Nauczycielki języka polskiego:

Mirosława Getko, Agnieszka Krupienia-Jaros


DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU 2017

7 lutego 2017 to ważna data w kalendarzu działań na rzecz edukacji
w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie. To właśnie wtedy
w około 100 państwach na całym świecie będziemy obchodzić
Dzień Bezpiecznego Internetu
.  Hasłem przewodnim nadchodzącego wydarzenia jest
„Razem zmieniamy internet na lepsze”.

<link>

Z okazji obchodzonego 7 lutego 2017 r. Dnia Bezpiecznego Internetu,
w ponad 100 państwach na całym świecie, przez cały miesiąc luty
podejmowane będą inicjatywy promujące bezpieczne i pozytywne wykorzystywanie
nowych technologii przez dzieci.

ORGANIZATORZY:

        

         

SZKOLNY KOORDYNATOR AKCJI:

nauczyciel matematyki i zajęć komputerowych
Adrian Maćków


I POWIATOWY PRZEGLĄD KOLĘD

Zapraszam do udziału w I Powiatowym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek,
który zostanie zorganizowany przez Miejsko Gminne Przedszkole Publiczne w Świerzawie
w dniu 26.01.2017 r. o godz. 10.00.

Ważne dokumenty: Regulamin, karta zgłoszenia.

---------

NOWY REGULAMIN STOŁÓWKI 

Pobierz w wersji *.jpg.

DYREKTOR


ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Autorka: Wiktoria Stasiak.

Świąt prawdziwie świątecznych,
ciepłych w sercu, zimowych na zewnątrz,
spędzonych w zdrowiu i radości
w rodzinnej atmosferze,
jaśniejących pierwszą gwiazdką,
co daje nadzieję na następny Rok,
który niech będzie
czasem pokoju oraz wszelkiego powodzenia.

Wesołych Świąt i Do siego roku!

życzą
Wasi Nauczyciele


 INFORMACJA

Na podstawie rozporządzenia MEN z 5 października 2010 r. (Dz.U. nr 186, poz. 1245)
dyrektor Szkoły Podstawowej w Świerzawie po zasięgnięciu opini Rady Pedagogicznej,
Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego informuje, że w bieżącym roku szkolnym
dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych będą:

14.10.2016 r. (piątek), 31.10.2016 r. (poniedziałek), 2017 r.,
02.05.2017 r. (wtorek), 16.06.2017 r. (piątek),
21.06.2017 r. (środa),
22.06.2017 r. (czwartek). 

W dniach 23, 27, 28, 29, 30 grudnia Szkoła Podstawowa w Świerzawie
będzie pełniła zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w godz. 7.00 - 15.00.

=========

W dniu 22 grudnia 2016 r. (czwartek) o godz. 12.30 odbędą się JASEŁKA,
na które serdecznie zapraszam. W tym dniu autobusy odjadą o godz. 13.20.

=========

Przerwa świąteczna dla dzieci rozpoczyna się 23 grudnia 2016 roku (piatek)
i trwa do 1 stycznia 2017 r. (niedziela).

DYREKTOR


WYNIKI POWIATOWEGO ETAPU ZDOLNEGO ŚLĄZACZKA

Z dumą informujemy, że uczeń naszej szkoły Igor Łyżwa (kl. VI "b")
zajął I miejsce w Powiatowym Etapie Zdolnego Ślązaczka z
j. niemieckiego,
który odbył się w Złotoryi w dniu 2 grudnia 2016 r. i zakwalifikował się
doetapu wojewódzkiego

GRATULUJEMY I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW JĘZYKOWYCH!

NAUCZYCIELE


W ŚWIĄTECZYM NASTROJU… POWIATOWE KONKURSY

 
Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w dwóch Powiatowych Konkursach
zorganizowanych przez Złotoryjski Ośrodek Kultury.
 
W KONKURSIE PLASTYCZNYM „100 ZABAWEK NA CHOINKĘ” dziewczynki z zerówki:
Wiwien Maślanka i Ilona Pietrucha otrzymały wyróżnienia
i dnia 16. grudnia b. r. uczestniczyły w uroczystości wręczenia nagród w Złotoryi.

Udział w w/w konkursie: Michalina Jaros, Angelika Przymus, Maja Kaluta, Oliwia Dymańska,
Anna Śniecichowska, Elwis Kowalczyk.

PRZYGOTOWANIE ORAZ OPIEKA:

         Halina Górecka,
Agnieszka Krupienia-Jaros, 
Grażyna Nowak17. grudnia Michalina Jaros wzięła udział w „ II PRZEGLĄDZIE KOLĘD I PASTORAŁEK”. MINIKOSZYKÓWKA DZIEWCZĄT

Dnia 06.12.2016 r. w Złotoryi został rozegrany powiatowy turniej
w MINI PIŁCE KOSZYKOWEJ dziewcząt.  Uczennice z naszej szkoły
stanęły do rywalizacji z zawodniczkami  z SP 3 Złotoryja, SP Pielgrzymka.
W pierwszym meczu uległy SP Pielgrzymka 9:8, z SP 3 Złotoryja wygrały 20:8.
W końcowym rozrachunku zajęły II miejsce w powiecie.

Skład SP Świerzawa:

Turczyn Maja, Wolska Weronika, Gnatek Gabrysia, Drozdowska Kinga,
Dymańska Oliwia, Psuty Karolina, Liszka Wiktoria, Konieczna Aleksandra,
Chlebosz Alicja, Oleksy Karolina, Stasiak Wiktoria.

Gratulujemy!

OPIEKUNOWIE:

nauczyciele wychowania fizycznego
Daniel Czapiewski,
Krystyna Roś
GODZINA KODOWANIA 2016

Godzina Kodowania, organizowana w ramach Tygodnia Edukacji Informatycznej
(Computer Science Education Week, USA),
jest największą inicjatywę edukacyjną w historii,
adresowaną do uczniów z całego świata. Cieszy się również dużą popularnością w Polsce.
Można w niej uczestniczyć przez cały rok, 24/7, z dowolnego urządzenia i miejsca,
w którym jest dostęp do Internetu, na lekcjach i zajęciach w szkole,
jak i poza szkołą, indywidualnie lub w grupie uczniów. Ta inicjatywa nie jest ograniczona
tylko do szkół, może w niej brać udział każdy, w każdym wieku.
Do tego nie jest potrzebne żadne przygotowanie informatyczne,
czy w zakresie programowania.

Mottem na stronie code.org jest:
Każdy uczeń w każdej szkole powinien mieć możliwość nauki informatyki (computer science)
Hadi Portavi, inicjator Godziny Kodowania.

W Polsce są już daleko zaawansowane prace nad włączeniem informatyki,
a w jej ramach – programowania, do kształcenia ogólnego od pierwszej
do ostatniej klasy w szkole, patrz https://programowanie.men.gov.pl/.

Więcej w naszym DZIALE. Rozpocznij kodowanie: https://code.org/learn


SZKOLNY KOORDYNATOR:


nauczyciel zajęć komputerowych i matematyki
Adrian Maćków


6 grudnia - MIKOŁAJKI 2016

 W naszej szkole już od rana panowała świąteczna atmosfera. Zadbali o to przede wszystkim
uczniowie, którzy w tym dniu przywdziali czerwone,  mikołajkowe czapeczki.
W każdej klasie, jak co roku, uczniowie zostali obdarowani  drobnymi prezentami.

W ten wyjątkowy dzień zaangażowany była Rada Rodziców,
za co serdecznie dziękujemy.

<więcej>


WYGRANA W TURNIEJU

Dnia 28.11.2016 r.  w Wojcieszowie został rozegrany gminny turniej w MINI PIŁCE KOSZYKOWEJ.
Uczennice SP w Świerzawie zgodnie z tradycją utrzymały pozycję gminnego lidera
i w finałowym pojedynku pokonały SP Wojcieszów 48 : 4.
Dzięki wygranej uczennice SP Świerzawa reprezentować będą naszą gminę
w turnieju powiatowym w Złotoryi 6.12.2016 r.

Skład SP Świerzawa:
Turczyn Maja, Wolska Weronika, Gnatek Gabrysia, Drozdowska Kinga, Dymańska Oliwia,
Psuty Karolina, Liszka Wiktoria, Konieczna Aleksandra,
Chlebosz Alicja, Oleksy Karolina, Stasiak Wiktoria.
 

Gratulujemy i życzymy powodzenia na dalszym etapie.

NAUCZYCIELE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO:

Daniel Czapiewski
, Krystyna Roś


OGŁOSZENIE

 Po raz kolejny wznawiamy AKCJĘ:„Pełna miska dla schroniska”. 
Zbieramy dary  dla psów i kotów  znajdujących się w schronisku w Jeleniej Górze.
Akcja trwa od  listopada do grudnia 2016. 

OTWÓRZMY SWOJE SERCA, POMÓŻMY PORZUCONYM ZWIERZĘTOM!

Dary składamy w klasach, przed wyjazdem do schroniska będą odbierane
przez uczestników Kółka Ekologicznego.

KOORDYNATOR AKCJI:

nauczyciel przyrody
Halina Górecka


ANDRZEJKOWO-OSTATKOWO

W piątek 25 listopada 2016 r. świętowaliśmy Andrzejkowo. Andrzejki to wieczór
panieńskich wróżb odprawianych
w nocy z 29 na 30 listopada w wigilię świętego Andrzeja.
Tradycyjne wróżby andrzejkowe najczęściej dotyczyły związków damsko-męskich
(głównie zamążpójścia); dziś wróżby andrzejkowe maja charakter zabawy.
Męskim odpowiednikiem andrzejek są katarzynki -  w nocy z 24 na 25 listopada odbywają się wróżby młodych mężczyzn dotyczące ożenku i poszukiwania partnerki.

Samorząd Uczniowski 

wraz z opiekunką Agnieszką Jaros

<więcej>


APEL Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

10 listopada b. r. w naszej szkole uroczyście obchodziliśmy
98. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.
Tym razem, zamiast tradycyjnego apelu, odbył się Przegląd Pieśni Patriotycznych i Żołnierskich.

Kolejno, wystąpili uczniowie klas:
0  a, b i I a - "Przybyli ułani",  II a, b, c - "Jak długo w sercach naszych",
III a, b, c - "Płynie Wisła",
IV a, b - "Pałacyk Michla", V a, b - "Serce w plecaku",
VI a, b - "Wojenko, wojenko".

Na koniec obejrzeliśmy prezentację o symbolice barw narodowych.
W roli konferansjerów wystąpili uczniowie klasy III a.

Przygotowanie:

Halina Górecka, Dorota Kowalczyk,
Agnieszka Krupienia-Jaros,
wychowawcy klas<więcej>


UWAGA - AKCJA!

Klasa I wzięła udzial w Społecznej akcji Podaruj Misia pacjentom Przylądka Nadziei.
...wlasnie dzis wysłalismy pluszaka!

Link do strony dzienmisia.naratunek.org

                                                                                                        Wych. Izabela Malcherowicz21 listopada - "Dzień Życzliwości i Pozdrowień"

Pomysł zorganizowania takiego święta narodził się w 1973 r. w Stanach Zjednoczonych
jako reakcja na konflikt pomiędzy Izraelem a koalicją Egiptu i Syrii.
Inicjatywa życzliwości miała za zadanie przekonać rządzących do rozwiązania problemów
w sposób pokojowy, a nie zbrojny.

Oryginalna nazwa święta brzmi Hallo World Day i symbolizuje cel tego dnia,
czyli mówienie „hallo” (cześć) do przynajmniej dziesięciu osób dziennie.
 Dzień Życzliwości obchodzony jest w około 200 krajach i ma wymiar społeczny.

 I my postanowiliśmy wziąć udział w tej akcji.  W ubiegłym tygodniu w łączniku
działała szkolna poczta życzliwości. Kartki z życzeniami i pozdrowieniami
zostały dostarczone do adresatów właśnie w dniu 21 listopada.
 
Tego dnia w naszej szkole nie zabrakło miłych gestów, uśmiechów, życzliwości…
Każdy uczeń, pracownik szkoły, nauczyciel otrzymał specjalny znaczek - „BUŹKĘ” (symbol życzliwości).

Na "TABLICY ŻYCZLIWOŚCI“ w myśl zasady: „Zatrzymaj się kolego i napisz coś miłego” 
każdy mógł przypiąć kartki, listki, serca z uprzejmymi i życzliwymi sformułowaniami.
 
Kolejki ustawiały się do zabawy, która polegała na tym, że należało wybrać
jeden z kolorów i przyporządkowaną do niego liczbę. Pod numerami ukryte były
miłe zwroty i wyrażenia, a także słodkie niespodzianki.
Dużym zainteresowaniem cieszył się stojak w kształcie ścianki z grafiką
oraz otworami wyciętymi tak, żeby włożyć w nie twarz i zrobić zabawne zdjęcie.

 Było wesoło i życzliwie :)


Samorząd Uczniowski

wraz z opiekunem Agnieszką Jaros

<więcej w Galerii>


 Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Świerzawie na meczu we Wrocławiu

W poniedziałek 14 listopada  o godz. 20:45 na Stadionie Miejskim we Wrocławiu odbył się
mecz towarzyski w piłce nożnej pomiędzy Polską, reprezentacją Słowenii.
20-osobowa grupa uczniów pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego
po raz pierwszy uczestniczyła w tak dużej sportowej imprezie,
dlatego panująca atmosfera na stadionie, stworzona przez 40 tysięczną widownię kibiców
w barwach narodowych zrobiła na uczniach wielkie wrażenie.
Sami także bardzo aktywnie włączyli się w dopingowanie polskich piłkarzy.

Uczniowie wychodząc ze stadionu stwierdzili, że mecz i związane z nim wspomnienia
na długo pozostaną w ich pamięci.

Nauczyciele wychowania fizycznego

  Daniel Czapiewski, Krystyna Roś

<zobacz więcej>


TYDZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH 2016

Od 7 listopada 2016 r. odbywał się w naszej szkole Tydzień Języków Obcych.
W tym czasie odbywały się konkursy i przedstawienia w języku angielskim.


DZIEŃ PIERWSZY

„Can you find me, Sherlock Holmes?”

W konkursie o takim tytule uczniowie klas IV-VI musieli wykazać się spostrzegawczością,
refleksem oraz szybkością. Najlepiej poradzili sobie:

1 miejsce – Kamila Pietrzak kl. IV "b"
2 miejsce - Magdalena Pigdanowicz kl. VI "b"
3 miejsce – Bartosz Błażewicz kl. IV "b"

CONGRATULATIONS!


DZIEŃ DRUGI

Grupa teatralna z klasy VI "b" (zwycięzcy zeszłorocznego
Gminnego Przeglądu Małych Form Teatralnych w języku obcym)
zabrali uczniów klas O, II i III w zaczarowany świat pełen latających dzieci,
Zagubionych Chłopców i piratów w przedstawieniu „Peter Pan”.

Serdecznie dziękujemy młodym aktorom za wspaniałą grę aktorską, świetnie przygotowane kostiumy i ogromne zaangażowanie.DZIEŃ TRZECI

Trzeciego dnia obchodów przedstawiciele klas II-III zmierzyli się w konkursie języka angielskiego,
w czasie którego rozwiązywali zadania przygotowane przez uczniów klas VI "a" i VI "b".

Oto wyniki:

1 miejsce: Igor Chlebosz i Maja Zembol III "c"
2 miejsce: Joanna Leśniak i Milena Połowin III "b"
3 miejsce: Laura Piszczek i Kacper Żurowski II "b"

CONGRATULATIONS!


DZIEŃ CZWARTY

Ostatniego dnia obchodów Tygodnia Języków Obcych uczennice z klasy III "a"
wystąpiły dla swoich kolegów w przedstawieniu „Annie’s birthday”. Dziewczynki świetnie
poradziły sobie ze swoim zadaniem.

NAUCZYCIELKI J. ANGIELSKIEGO:

Lidia Czop, Agnieszka Kłobucka

 


Śniadanie daje moc!!!

W dniu 8 listopada2016 r. klasy 0-III przygotowywały „zdrowe śniadanie”
w ramach ogólnopolskiej akcji ‘Śniadanie daje moc”. Akcja miała na celu:

1) Zwiększanie świadomości nt. zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka;
 2) Przyczynianie się do obniżania poziomu niedożywienia dzieci w Polsce
 poprzez edukację oraz promocję prawidłowego żywienia.  

Wychowawcy klas 0-3

 


UWAGA - SUKCES

Uczennica klasy V "a" Maja Kaluta zdobyła medal duzy srebrny za eksponat
"Piekno w muszli zaklęte", otrzymała również puchar dla najmłodszej uczestniczki konkursu.
Członkowie Młodzieżowego Koła Filatelistycznego, do którego naley Maja
otrzymali grupowo medal duży pozłacany za eksponat "Piastowska Polska".

GRATULUJEMY!

NAUCZYCIELE


INFORMACJA

Od dnia 3.11.2016 r. obiady gotowane są i dowożone przez firmę „Al.-Kris”,
cena obiadu – 5,50 zł.  Płatne do 15-go dnia każdego miesiąca na:

Zespół Szkolno-Przedszkolny
nr konta 77 8658 1019 0000 1616 2000 0030
z dopiskiem: wyżywienie za ... (imię i nazwisko dziecka oraz miesąc)
lub w każdą środę od 8.00 do 11.00 w księgowości szkoły. 

Zapisy na obiady (wypisy z obiadów) w księgowości  szkoły (II piętro), pokój nr 14
Nieobecność w szkole będzie odliczana powyżej 2 dni
tylko w przypadku wcześniejszego zgłoszenia.

Dyrektor


PASOWANIE NA UCZNIA

Pierwszoklasiści dołączyli do grona uczniów ZSZP w Świerzawie.  Gratuluje i życzę samych "6" , wytrwałości i uśmiechu.

<więcej>

  WYCHOWAWCZYNI
KLASY PIERWSZEJ

Izabela MalcherowiczV JUBILEUSZOWY RAJD OKOLE 2016

W sobotę 15.10.2016 r. kilkunastoosobowa grupa uczniów naszej szkoły
wyruszyła z Chrośnicy przez Okole do Lubiechowej.
Trasa wymagała dobrego przygotowania kondycyjnego. Pieszo pokonaliśmy ponad 12 km
i zdobyliśmy stromy szczyt Okola. Na mecie odbyło się ognisko, a zastępca burmistrza
Pan Zbigniew Mosoń rozlosował nagrody dla wszystkich uczestników imprezy.
Rajd poprowadził znany przewodnik sudecki Pan Piotr Norko. 

Opiekunki grupy:

Agnieszka Kłobucka,
Agnieszka Krupienia-Jaros

<Obejrzyj relację zdjęciową>


DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

13 października b.r. w naszej szkole uroczyście obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej.
Z tej okazji Samorząd Uczniowski przygotował krótki program artystyczny,
lecz nie zabrakło w nim humoru, piosenek i skromnych upominków od "Uśmiechmistrza".
Odbył się też pokaz mody dla nauczycieli, który rozbawił
nie tylko naszych gości, ale i grono pedagogiczne i pracowników szkoły.

Akademię poprowadzili Magda Pigdanowicz i Karol Majdak.
Wystąpili uczniowie klasy III b, IV a, VI b.

Opiekunki SU:

Dorota Kowalczyk,
Agnieszka Krupienia-Jaros<zobacz więcej>


TYDZIEŃ EDUKACJI INFORMATYCZNEJ

Godzina Kodowania, organizowana w ramach Tygodnia Edukacji Informatycznej
(Computer Science Education Week), jest powszechnie uważana
za największą inicjatywę edukacyjną w historii.
Wzięło w niej dotychczas udział ponad 140 milionów uczestników,
głównie uczniów, z całego świata.

Cieszy również popularność tej inicjatywy w Polsce.
Według danych zebranych przez organizatorów, 298 572 uczestników z Polski
wzięło udział w 494 956 sesjach
Godziny Kodowania w ciągu roku
między Grudniem 2014, a Grudniem 2015!

W 2016 roku Tydzień Edukacji Informatycznej przypada na 5-11 Grudnia, 2016.

Uwaga: W Godzinie Kodowania można uczestniczyć przez cały rok,
24/7, z dowolnego miejsca, w którym jest dostęp do Internetu,
na lekcjach i zajęciach w szkole, jak i poza szkołą, indywidualnie lub w grupie uczniów.  

Więcej w dziale GODZINA KODOWANIA. 

SZKOLNY KOORDYNATOR

Adrian Maćków


MIĘDZYNARODOWY KONKURS INFORMATYCZNY "BÓBR"


Zawody XI edycji Konkursu Informatycznego Bóbr odbędą się 9 listopada 2016 r. (środa),
w godz. 12.00-13.00 „Benjamin”.

<LINK>

Konkurs próbny odbędzie się w 19 października (środa) w godz. (12.00-12.30).
Warto dodać, iż zadania konkursowe z ubiegłych lat znalazły się również na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącej wdrażania programowania w szkole. 

<przygotuj się>  

SZKOLNY KOORDYNATOR

Adrian Maćków
LEKCJA O PSZCZOŁACH

"Gdy zginie ostatnia pszczoła na kuli ziemskiej,
ludzkości pozostaną tylko cztery lata życia".

Albert Einstein

W piątek 30 września 2016 r. gościliśmy w naszej szkole pszczelarzy gminy Świerzawa:
pana Wiesława Krupskiego z małżonką Leonardą oraz pana Andrzeja Rzeszuta.
Spotkanie z niezwykłymi gośćmi zorganizowano dla dwóch klas piątych naszej szkoły.

Pszczelarze zapoznali uczniów z zachowaniami i zwyczajami pszczół,
opowiadali o życiu rodziny pszczelej, o tym że najważniejszą rolę w społeczeństwie
tych maleńkich owadów spełnia królowa, popularnie zwana matką.

Jest ona największa, gdyż jest karmiona mleczkiem pszczelim

i osiąga rozmiary nawet dwukrotnie większe niż pszczoła robotnica.
Królowa żyje najdłużej i przez ten cały czas składa jaja,
z których wykluwają się robotnice i trutnie. Te z kolei możemy zaobserwować na łąkach i polach. Największym zainteresowaniem piątoklasistów cieszyła się prezentacja ula
wypełnionego pszczołami. Uczniowie mogli obejrzeć z bliska plastry miodu,
królową matkę oraz spróbowali odżywczy pyłek pszczeli.
Dzieci zostały szczegółowo zapoznane z leczniczymi właściwościami produktów
tychże owadów np.: miodu, propolisu, mleczka i wosku pszczelego.

Nasi goście zwrócili także uwagę na to, że w powszechnym odczuciu pszczoły są jedynie dostarczycielami właśnie różnych produktów pszczelich. Tymczasem wartość pszczół
jako producentów wymienionych wyżej produktów stanowi zaledwie jedną dziesiątą tego,
co dają one jako zapylacze roślin uprawnych i dziko rosnących.
Pszczoły odgrywają zatem ogromną rolę również w rolnictwie.

ORGANIZATORKI:

Halina Górecka, Jolanta Krakowska<zobacz więcej w Galerii>


30 września - DZIEŃ CHŁOPAKA

Piątek weekendu początek... a w naszej szkole tyle wydarzeń: Dzień Tabliczki Mnożenia,
Dzień w Krawacie i zabawa z okazji Dnia Chłopaka.

Atrakcji było wiele, m.in. smieszne konkursy i zabawy - chodzenie w szpilkach, makijaże,
jedzenie cytryny na czas i gorące krzesła.

<zobacz więcej>

ORGANIZATORKI


ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA 2016

W piątek, 30 września odbdzie się akcja, która ma na celu zachęcić wszystkich
do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Uczniowie, którzy w trakcie wakacji zdążyli
zapomnieć tabliczkę mnożenia, mają okazję nadrobić te zaległości.

Na przerwach międzylekcyjnych komisja egzaminacyjna będzie przeprowadzać
krótkie egzaminy z tabliczki mnożenia. Ich skład tworzą uczniowie pod opieką osoby dorosłej.

Matematyka jest nieodzownym elementem edukacji młodych umysłów,
a umiejętność mnożenia stanowi fundament do poznawania kolejnych jej zagadnień.
Tabliczka mnożenia jest uznawana za materiał konieczny
do bezwzględnego opanowania przez ucznia.

Zapraszamy do ćwiczeń z tabliczką mnożenia:

http://matzoo.pl/klasa3/mnozenie-przez-2-3-4-i-5_14_250

http://matzoo.pl/klasa4/mnozenie-przez-6-7-8-i-9_19_252

http://matzoo.pl/klasa2/tabliczka-mnozenia-na-czas_9_249


SZKOLNI KOORDYNATORZY:

 Adrian Maćków, Magdalena Polowin


XVIII MEMORIAŁ TADEUSZA PIETROSZKA

17.09.2016 w Złotoryi odbył się XVIII Ogólnopolski Bieg Uliczny im. Tadeusza Pietroszka.
Uczniowie naszej szkoły w bardzo licznej grupie (40 uczniów) stawili się na starcie biegu.

 Największy sukces osiągnęli:

I miejsce Maja Turczyn - kat. dziewczęta kl VI
II miejsce Karolina Psuty - kat. dziewczęta kl VI
III miejsce Maciej Kraska - chłopcy klasa V

V miejsce Michalina Jaros - kat. dziewczęta klasa I
VI miejsce Angelika Przymus - kat. dziewczęta kl VI
VII miejsce Oliwia Dymańska kat. dziewczęta kl VI

 GRATULUJEMY!!!

Opiekunowie:

Daniel Czapiewski, Agnieszka Krupienia-Jaros
Grażyna Nowak, Krystyna Roś

 

<zobacz więcej>SPRZĄTANIE ŚWIATA 2016

16 września 2016 r (piątek) odbyła się 23 edycja akcji Sprzątanie świata
- Polska, która przebiegła pod hasłem - „Podaj dalej... drugie życie odpadów".

Głównym przesłaniem akcji bylo:

- promowanie poszanowania zasobów i efektywnej segregacji,
- unikanie odpadów – szacunek do przedmiotu,
- uświadomienie Polaków o ich wpływie na środowisko i ilość wytwarzanych odpadów
podczas codziennych czynności.

 Daj drugie życie przedmiotom, nie wyrzucaj ich pochopnie do kosza!
 Zrób wszystko, by odpad za szybko nie trafił na wysypisko!

Tradycyjnie już przed wyjściem w teren uczniowie wzięli udział w apelu,
podczas którego przedtawione zostały cele akcji oraz zasady bezpieczeństwa.

KOORDYNATORZY AKCJI:

Halina Górecka, Jolanta Krakowska

SZÓSTOKLASIŚCI I PAN DYREKTOR CZYTAJĄ "QUO VADIS"
HENRYKA SIENKIEWICZA PODCZAS NARODOWEGO CZYTANIA 2016

Akcja organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku i ma na celu
propagowanie znajomości literatury narodowej.

Tegoroczna lektura – „Quo vadis” – została wybrana podczas internetowego głosowania
spośród pięciu propozycji; nawiązuje do obchodzonego właśnie
Roku Henryka Sienkiewicza, ustanowionego przez Sejm i Senat,
w związku ze 170. rocznicą urodzin i 100. rocznicą śmierci pisarza.

<czytaj i zobacz więcej>


ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW NA ROK SZKOLNY 2016 / 2017
obowiązujący od dnia 1 września 2016

(odjazd z miejscowości / odjazd ze szkoły)

- Stara Kraśnica (7:16, 7:54, 8:05; 8:35* / 13:20, 13:30*14:20, 15:10)
- Podgórki (7:11; 8:20
* / 13:20, 13:30*14:55)
- Radzyń (7:16 / 13:20, 14:55)
- Janochów (7:21, 8:10
* / 13:20, 13:30**14:55)
- Jurczyce (7:11, 7:49 / 13:20, 14:20, 15:10)
 - Dobków (7:24, 8:00, 8:45
*/ 13:20, 13:30*14:20, 15:10)
 - Rzeszówek  (6:55, 8:00/ 13:20, 14:30)
- Rzeszówek I nż (6:55, 8:00/ 13:20, 14:30)
- Rzeszówek II nż (8:02/13:20, 14:30)

 - Rzeszówek (pon., wt., śr.) - 15:00** BUS – PRZEWOZY BUSEM dotyczą uczniów zamieszkałych w Biegoszowie
i Gozdnie oraz wychowanków punktów przedszkolnych zamieszkałych w Podgórkach,
Janochowie, Starej Kraśnicy i Dobkowie, a także dodatkowego odwozu uczniów
Rzeszówka w wyznaczone dni tygodnia

 


UWAGA - AKCJA!

Zwracamy się z ogromną prośbą  o pomoc dla 7-letniego Kamilka,
ucznia klasy pierwszej naszej szkoły,   który jest chory na neuroblastomie.

Uzbierane dzięki temu środki zostaną przekazane na leczenie chłopca.
Wszystkich, którzy chcieliby wesprzeć tę inicjatywę prosimy o wpłatę,
aby chłopiec mógł jak najszybciej poddać się specjalistycznemu leczeniu.

Na  portalu społecznościowym Facebook utworzyła się grupa,
która także wspiera Kamilka poprzez różnego rodzaju licytacje.
Zachęcamy do udziału w licytacjach oraz wspierania naszego ucznia.

Poniżej link:

https://www.facebook.com/groups/1406645916017591/?ref=nf_target&fref=nf

 
O wpłaty proszę na konto Kamilka:


Fundacja "Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową"
ul. O. Bujwida 42
50-365 Wrocław

Bank Millenium S.A. nr 11 1160 2202 0000 0001 0214 2867

Z tytułem wpłaty: Kamil Wojdyło
Z góry dziękujemy za okazaną pomoc.


INFORMACJA

W wyniku ogłoszonego przetargu na usługi cateringowe
w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Świerzawie.
Gmina Świerzawa działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015, poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą,
informuje, że za najkorzystniejszą dla zadania uznano ofertę
złożoną przez firmę „Zielona oliwka” Iga Kapka ul. Wrocławska 37,
 57-100 Strzelin.


WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2016/17

PLIK (*.pdf)


Zestaw materiałów potrzebnych dla dzieci 6-letnich – grupa „0”

Podręcznik: wyd. MAC
Autor: Wiesława Żaba – Żabińska
Tytuł: „Mały Elementarz”

 Materiały:

- obuwie na zmianę(podpisane),
- strój gimnastyczny w woreczku (podpisany),
- chusteczki higieniczne ( duże opakowanie),
- bloki: 2 techniczne kolorowe małe,
- 2 techniczne białe małe,
- 1 techniczny duży kolorowy,
- 2 rysunkowe małe,
- 2 rysunkowe małe kolorowe,
- papier kolorowy samoprzylepny, wycinanka,
- kredki ołówkowe grube (BAMBINO) w piórniku typu „tuba”,
- pisaki,
- klej w sztyfcie, nożyczki, plastelina,
- farby plakatowe,
- teczka z gumką ( na prace dziecka),
- ołówek, strugaczka.


ZASADY BEZPIECZNYCH WAKACJI 2016

<KLIK>


1.  W upalne dni noś czapki z daszkiem lub inne nakrycia głowy.
2.
  Kąp się w miejscach strzeżonych.
3.  
Pamiętaj o odpowiednim ubiorze, pasującym do pogody.
4.  
Baw się w bezpiecznych miejscach, spędzaj wolny czas aktywnie.
5. 
Wracaj do domu o umówionej z rodzicami porze.
6.  
Ogranicz czas spędzany przed komputerem i smartfonem.
7.  
Zawsze poruszaj się po chodniku, a jeśli go nie ma to chodź lewą stroną jezdni.
8.  
W piłkę graj tylko na boisku lub z dala od drogi.
9. Ni
gdy nie podawaj w Internecie swoich danych osobowych (np.: prawdziwego imienia i
    nazwiska).
10. Dbaj o prywatność - nie umieszczaj swoich zdjęć w Internecie.

                                                              UDANYCH WAKACJI!

WASI NAUCZYCIELEE-podręczniki to całe środowisko uczenia się i nauczania. Dadzą możliwość pracy
w zespołach i dopasują się do indywidualnego stylu nauki.
Zasoby mogą się dynamicznie zmieniać. 

62 e-podręczniki do 14 przedmiotów i edukacji wczesnoszkolnej,
w sumie 5195 lekcji – takie zasoby udostępnione zostały na nowej platformie edukacyjnej
dostępnej pod adresem http://www.epodreczniki.pl.

Podzielone są na główne bloki: edukacja wczesnoszkolna (klasy 1-3) i szkoła podstawowa (klasy 4-6).

<czytaj dalej>PROGRAM "TRZYMAJ FORMĘ"

       Szkoła Podstawowa bierze udział w programie "Trzymaj formę" (www.trzymajforme.pl)
Celem programu jest edukacjia w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych
nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia
i zbilansowanej diety w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.


BROSZURA DLA MŁODZIEŻY - pobierz tutaj ULOTKA DLA RODZICÓW
DZIECI BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROGRAMIE -
pobierz tutaj

SZKOLNY KOORDYNATOR:

pedagog szkolny
Beata StępieńSEGREGUJEMY ŚMIECI

Specjalnie dla wszystkich, którzy jeszcze dokładnie nie wiedzą, jak segregować śmieci
publikujemy (za serwisem GAZETA) poniższą"ściągę".


PROGRAM "EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA"

Logo programu "Edukacja dla bezpieczeństwa"

Program Edukacja dla bezpieczeństwa, przeznaczony do realizacji na każdym poziomie nauczania,
w ramach powszechnego systemu edukacji, powstał z dostrzeganej przez wiele środowisk
konieczności podejmowania skutecznych działań na rzecz bezpieczeństwa publicznego
i troski o właściwą edukację młodych Polaków.

Program ma zapewnić uczniom wyposażenie w wiedzę i umiejętności służące radzeniu sobie ze współcześnie identyfikowanymi zagrożeniami. Więcej informacji znajduje się na stronie
www.wychowaniekomunikacyjne.org

Zagraj w puzzle - Bezpieczny przejazd

zagraj w puzzle
KLUB BEZPIECZNEGO PUCHATKA

Nasza szkoła uczestniczy w ogólnopolskiej edycji programu
KLUB BEZPIECZNEGO PUCHATKA, który uczy pierwszoklasistów jak być bezpiecznym w szkole,
w domu i na drodze. Program Klub Bezpiecznego Puchatka, jak co roku, organizowany jest wspólnie
z Komendą Główną Policji. Patronują mu także Kuratoria Oświaty

strona akcji: http://www.bezpiecznypuchatek.pl/

zobacz ulotki programu <klik>


Archiwum szkoły
SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIERZAWIE